Skip to content

[YUP! Sinh Viên]

[YUP! Sinh Viên] Nằm trong chuỗi chương trình You Up Tour của YUP là đến cho đi – gieo giá trị và hỗ trợ các sự kiện, cuộc thi, hoạt động phát triển tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên như thế này. Lần này YUP đến lan toả giá trị tại cuộc thi Startup Zone trường ĐH Kinh Tế!

Khách hàng của YUP xưa nay chưa phải là sinh viên, rất nhiều giám đốc làm thuê, quản lý cấp cao của các công ty, tập đoàn lớn đã đi học ở YUP để phát triển Năng lực Khởi nghiệp (khác năng lực làm thuê chuyên nghiệp) của mình. Song bạn nghĩ sao nếu YUP tạo ra những chương trình cho Sinh viên Only – thế hệ tương lai của đất nước?

Hôm đó thật vui quá! :- )

sinh-vien1

sinh-vien2

sinh-vien3sinh-vien4sinh-vien5sinh-vien6sinh-vien7sinh-vien8sinh-vien9

>> Bài viết hay về Khởi nghiệp

>> Khóa học Khởi nghiệp Kinh doanh

>> Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *