Skip to content

Khởi nghiệp Thông minh là gì?

Khởi nghiệp Thông minh là 1 phong cách khởi nghiệp hiệu quả.

Một doanh nhân khởi nghiệp thông minh là khi áp dụng một cách thành thục 6 Nguyên tắc Khởi nghiệp Thông minh bao gồm:

1.Market

2.Competence

3.Passion

4.Social Impacts

5.Legal

6.Scalability

Mô hình này được đúc kết bởi ông Tạ Minh Tuấn – người sáng lập Tổ chức đào tạo hỗ trợ khởi nghiệp YUP! sau khi đã thực hiện hành trình khởi sự, đầu tư, cố vấn và nghiên cứu tình huống của gần 500 Start-up tại Việt Nam trong vòng 5 năm.

Nhưng hơn hết, Khoinghiepthongminh.com còn là nơi chia sẻ của Cộng đồng Khởi nghiệp Thông minh với các bài viết hay, hướng dẫn kỹ thuật khởi nghiệp hiệu quả tại Việt Nam hiện nay.

Quý bạn có thể gửi bài viết cộng tác về địa chỉ email tuan.ta@yup.edu.vn.