Skip to content

YUP! CEO TALKS: “MÔ HÌNH KINH DOANH – CON GÀ VÀ QUẢ TRỨNG”

YUP! CEO TALKS: “MÔ HÌNH KINH DOANH – CON GÀ VÀ QUẢ TRỨNG”

(Trích từ bài Review chương trình của YUP Education)

YUP! CEO Talks là chuỗi chương trình miễn phí do YUP tổ chức mời các CEO có tầm và có tâm chia sẻ cho cộng đồng.

YUP Education tiếp tục phụng sự cộng đồng bằng chương trình YUP! CEO Talk “Mô hình kinh doanh – Con gà và Quả trứng” với phần chia sẻ của CEO Lâm Bình Bảo. Khi nghe anh Bảo chia sẻ tường tận về mô hình kinh doanh, rất nhiều học viên mới nhận ra tầm quan trọng rất lớn của mô hình kinh doanh. Rất nhiều doanh nghiệp đã và đang xuống dốc trầm trọng khi xác định sai mô hình kinh doanh. Sai lầm này có thể đưa doanh nghiệp vào ngõ cụt và dẫn đến phá sản. Học được điều này sẽ giúp học viên tránh được những sai lầm nguy hiểm trên con đường khởi nghiệp.

Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản là khách hàng của bạn là ai? Nhưng rất ít người đang kinh doanh trả lời được chính xác và chi tiết câu hỏi này. Và sự khác biệt giữa doanh nghiệp thành công và thất bại nằm ở chính cách họ trả lời câu hỏi này.

Cảm ơn anh Lam Binh Bao đã dành thời gian chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm vô cùng hữu ích cho cộng đồng. Buổi chia sẻ của anh rất giá trị cho anh em khởi nghiệp.

Hành trình YUP! CEO Talks sẽ tiếp tục phụng sự cộng đồng trong thời gian tới.

YUP Education

v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *