Skip to content

Vinastudent?

Phải chi sinh viên bạn nào cũng được như vậy thì bọn mình còn về với sinh viên nhiều hơn :- )

Target doanh chủ xưa giờ đến với bên mình theo thống kê nhóm tuổi phổ biến nhất là từ 25-35, không phải sinh viên. Học viên lớn tuổi nhất từng học là 70. Nhỏ tuổi nhất là 18.

Làm với sinh viên không phủ nhận là có nhiều phiền toái, nhưng triết lý của mình là nếu các bạn ấy còn chưa hoàn thiện thì mới cần đến giáo dục, nếu hoàn thiện rồi thì đâu cần! Vậy nên chính vì vậy mà bọn mình lại càng ấp ủ đến với sinh viên, học sinh nhiều hơn. Nếu giáo dục mà chỉ nhận những học trò giỏi, đuổi học học trò hư thì những người học trò hư đó ai sẽ hướng dẫn họ trông khi họ là người cần đến giáo dục nhất?

4

5

>> Bài viết hay về Khởi nghiệp

>> Khóa học Khởi nghiệp Kinh doanh

>> Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *