Skip to content

Tốp 10 phong cách doanh nhân 2017

Nhận Top 100 Phong Cách Doanh Nhân 2017 và sau đó là Top 10 Phong Cách Doanh Nhân – hạng mục “Doanh nhân trẻ tài năng”.

Một điều cảm thấy vui là có thể nhân sự kiện này để tri ân và thực hành lòng biết ơn với người thầy của mình, một cách trực tiếp trong nội dung talkshow trên sân khấu hôm đó.

#tmt

dddd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *