Skip to content

Thực hành lòng biết ơn, ngày 6

long-biet-on 7

Tôi biết ơn những điều tốt đẹp đã có trong cuộc sống của mình: vì cha mẹ tôi có, vì gia đình tôi ở bên, vì bạn hữu tôi đã gặp, vì thầy cô tôi đã học, vì những cuốn sách tôi đã đọc, vì những nẻo đường tôi đã đi, vì những món ăn tôi đã được thưởng thức…

Để thấy niềm vui giản dị khi mình được SỐNG.

Một mùa Tết thú vị, những dòng dưới đây sẽ hơi phá cách một chút.

Mùng mode: mùng một đi chùa nhiều cột
Mùng high: mùng hai dzai lên nhà bác
Mùng bar: mùng ba nhà mình có tiệc
Mùng ball: mùng bốn dẫn nhau đi trốn
Mùng name: mùng năm hăm hở dạo chơi Sài Gòn
Mùng sauce: mùng sáu còn máu nhưng mưa to quá
Mùng bye: mùng bảy hôm nay vẫn thích bay nhảy
Mùng time: mùng tám còn nhiều hơi hám, song phải khởi động không thôi ăn cám, siêng năng cần cù tương lai bớt xám!

>> Bài viết hay về Khởi nghiệp

>> Khóa học Khởi nghiệp Kinh doanh

>> Khóa học Kích hoạt Năng lượng Thành công

>> Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *