Skip to content

Thực hành lòng biết ơn, ngày 4

Nếu sáng nay ngủ dậy bạn thấy mình mạnh khoẻ hoặc chỉ bị cảm nhẹ một chút thôi, thì bạn đã may mắn hơn hàng triệu người không sống qua nỗi tuần này.

Khi khoẻ mạnh, bạn có hàng ngàn ước mơ. Khi không khoẻ mạnh, bạn chỉ có một ước mơ duy nhất là: được mạnh khoẻ. Vì thế, hãy dành thời gian quan tâm và chăm sóc mình mỗi ngày!

#thuchanh_longbieton

long-biet-on 5

>> Bài viết hay về Khởi nghiệp

>> Khóa học Khởi nghiệp Kinh doanh

>> Khóa học Kích hoạt Năng lượng Thành công

>> Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *