Skip to content

Thực hành lòng biết ơn – ngày 12

Đây là hình ba Sóc, not Sóc :- )

Con cái là động lực của cha mẹ. Thế giới trong đôi mắt của con cái, là động lực để cha mẹ cố gắng nhiều hơn nữa.

Chúng ta có quyết tâm hành động, dù là cách này hay cách khác, để lại một thế giới tốt đẹp hơn. Nơi mà những đứa trẻ của chúng ta được sống và lớn lên. Nghe có vẻ to tát, nhưng không có gì dung dị như tình yêu của cha mẹ dành cho con cái.

Ngày hôm nay, tôi biết ơn vì mình đã từng là một đứa trẻ. Tôi biết ơn vì thông qua những gì chúng tôi đang làm, chúng tôi có cơ hội được “phụng sự” cho thế giới tương lai của chúng – con cái của chúng tôi!

#thuchanh_longbieton

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, em bé và cận cảnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *