Skip to content

Thuận Theo Tự Nhiên

Trả lời phỏng vấn Tạp chí Doanh nhân ở vai trò tiên phong là một doanh nhân xã hội tại Việt Nam, bài báo “Thuận Theo Tự Nhiên” năm 2015. Mùa Covid-19 có phải là dịp để chúng ta cùng nhìn lại làm thế nào để “thuận theo tự nhiên”?

-Vậy doanh nhân xã hội thì có gì khác? Họ sẽ định hướng hoạt động cuộc sống và kinh doanh của mình theo những giá trị nào?

-Thế giới ngày nay có rất nhiều vấn đề đang chờ đợi chúng ta cùng nhau giải quyết: sự yếu kém của giáo dục, cơ hội chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, bình đẳng giới, giải quyết việc làm cho người khuyết tật, đào tạo kỹ năng sống cho trẻ đường phố, giảm ô nhiễm môi trường… Có rất nhiều “hệ thống” đang được vận hành và thoạt nhìn thì có vẻ như đã đạt đến trạng thái cân bằng, nhưng thực ra lại đang “sản xuất” ra khá nhiều vấn đề cho xã hội.

Ở góc độ kinh doanh, nơi nào có vấn đề, nơi nào có nhu cầu, nơi đó có cơ hội. Nhưng khi doanh nhân xã hội tìm ra sự “trục trặc” của một hệ thống nào đó trên thế giới này, thay vì điều chỉnh bản thân với hiện trạng, họ lại cố gắng tìm cách biến đổi hệ thống sang một trạng thái khác – một trạng thái hoạt động tốt hơn. Những cố gắng của các doanh nhân xã hội đều mang tính biến đổi, không phải là một sự xoa dịu với sức mạnh tạo nên chất xúc tác giúp định hình tương lai.

Những người thành công là những người thích ứng với sự thay đổi, làm chủ sự thay đổi và giúp người khác cùng thay đổi một cách chủ động. Vì vậy tôi cho rằng, trong cuộc sống và trong kinh doanh, các doanh nhân xã hội đều hướng đến giá trị của những thay đổi tích cực – những thay đổi có thể mang đến giải pháp đột phá cho một nan đề đang tồn tại trong xã hội và đôi khi cách mà họ tạo ra những thay đổi đó lại hết sức… phi lý. Nhưng đó lại là sức mạnh của họ. Họ đặt mục tiêu tối thượng là giải quyết các nan đề của xã hội lên cao hơn mục tiêu tiền bạc. Tất nhiên, tiền bạc là một trong những thước đo và giải pháp của họ phải đủ hiệu quả để có thể “tái tạo” lại tiền bạc.

Nguồn: https://doanhnhanonline.com.vn/thuan-theo-tu-nhien/

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *