Sự tĩnh thức của Đại học Tài chính – Marketing

Cảm xúc hay lương tri, tất cả đều có thể dẫn đến những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt để khởi đầu, chứ không phải để kết thúc. Khởi đầu với một tâm thức mới, giống như những hạt giống tích cực trong khu vườn được tưới tẩm và lớn lên. Live a fullest life!

YUP! Sinh Viên – You Up Tour Campaign

16 23 25 26 27 28 29 31 33 34 35

>> Bài viết hay về Khởi nghiệp

>> Khóa học Khởi nghiệp Kinh doanh

>> Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *