Sự thay đổi

Sự thay đổi những phẩm chất bên trong của người doanh nhân khởi nghiệp có tác động mạnh mẽ đến nỗi nó ảnh hưởng đến không chỉ bản thân họ, mà còn là nhân viên, khách hàng của họ và tất nhiên, cả kết cục của xã hội chúng ta.

#xstartup

vvv

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *