Skip to content

Quan điểm cá nhân về các giải thưởng trong kinh doanh

Từ trước đến nay tôi rất cẩn trọng với các giải thưởng trong kinh doanh. Tôi có quan điểm bất di bất dịch là giải thưởng nào cứ “đóng phí thì có giải” là tôi không tham gia. Cho dù phí này có được thể hiện một cách khéo léo như thế nào đi nữa, theo kiểu “hỗ trợ cho công tác tổ chức”, tôi cũng không tham gia.Vì vậy nên dù có nhiều giải thưởng khác với cái tên rất kêu và nghe rất hoành tráng liên hệ với mình, tôi vẫn ngại không tham gia. Vì thật lòng mà nói, tôi nghĩ nó không có giá trị lắm. Và mình không thể vì ham danh mà đánh đồng giá trị của mình, của tương lai, vào những việc đó.

Những thành tựu mà tôi từng nhận được đều theo kiểu “Money (and i think alot of money still) can’t buy” (Vì tôi tin tưởng vào sự chính trực, uy tín và cái tầm của ban tổ chức). Đó là:

1. Top 15 Doanh nhân xã hội tiêu biểu Việt Nam năm 2011.
2. Forbes 30 under 30 Vietnam 2015 và Forbes 30 under 30 Asia 2016.
3. Businessman of the year 2016 (trong danh sách Men of the year 2016, danh sách này có “soái ca” của năm vừa rồi, Phan Anh).

Tôi nghĩ những giải thưởng này tuy không phải là tất cả, song nó giống như một sự công nhận và trân trọng cho những nỗ lực của tập thể. Nên tôi vẫn sống thật với cảm xúc của mình là thấy vui và hạnh phúc khi nhận nó.

Khai trương 2017, nhờ người Thầy thấy phù hợp và có giới thiệu nên tôi cũng se duyên với chương trình bên dưới. Sẽ có một Talkshow về “Doanh nhân với Trách nhiệm xã hội”. Nếu nói về chủ đề này, tôi luôn sẵn sàng 1000%. Hẹn gặp các anh chị em và các bạn khi đó!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *