Skip to content

NHỮNG CUỐN SÁCH GIÚP BẠN ÁP DỤNG ĐẠO PHẬT TRONG KINH DOANH

Học Phật không phải để làm mở rộng cái não ra, lý luận nhiều hơn, tranh cãi mạnh mẽ hơn trong khi con tim thì teo tóp lại, không sống được với tình thương, tình yêu vô điều kiện, hay có thể gọi là lòng từ bi. Học Phật tức là học theo vị Phật, cũng có nghĩa là học theo những phẩm chất của vị Phật đó. Học theo để sống được những trạng thái tâm của một vị Phật. Đó là điều cốt lõi khi học Phật. Không phải để tranh hơn thua, đúng sai, mà để sống cuộc đời thanh tịnh, an lạc, thành toàn.


Cuộc đời ấy, nếu là của một doanh nhân thì vị ấy sẽ không chỉ là một doanh nhân, là một “con buôn”, mà là một doanh nhân hạnh phúc. Nếu là một người bắt đầu bước chân vào con đường khởi nghiệp thì họ không chỉ khởi nghiệp, cũng không “tạo nghiệp”. Nếu là một người làm công ăn lương, thì là một nhân viên có sức mạnh từ nội tâm, có khả năng tự làm chủ đời mình. Còn nếu là bất kỳ ai thì cũng đều tìm ra con đường sống đạo đức, sống trắc ẩn, liên tục phát triển phẩm chất, đạt được sự an lạc ở ngay trong đời sống thường ngày.

Những cuốn sách được viết với ý nguyện tích hợp những trí tuệ tâm linh cổ xưa của Phật Pháp bằng ngôn ngữ dễ hiểu và cấp tiến, để bạn áp dụng trong kinh doanh và doanh nghiệp của mình.


Link sách:

  1. Năng đoạn kim cương: https://nhasachthaiha.vn/products/nang-doan-kim-cuong
  2. Khởi chánh nghiệp: https://nhasachthaiha.vn/…/khoi-chanh-nghiep-dua-pham…
  3. Nhỏ là đẹp: https://nhasachthaiha.vn/products/nho-la-dep
  4. Quản lý nghiệp: https://nhasachthaiha.vn/products/quan-ly-nghiep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *