Nhờ 500 anh em!

Cần tìm nơi cho công ty làm tất niên, có bục sân khấu, âm thanh ánh sáng, dành cho 200-300 người, tại TP.HCM, sinh hoạt được đến 12h khuya, không phải chốn nhậu nhẹt. Rất cần thông tin địa điểm! 500 anh em có cao kiến gì không?

500-anh-em

>> Bài viết hay về Khởi nghiệp

>> Khóa học Khởi nghiệp Kinh doanh

>> Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *