Skip to content

Môi trường tuyệt vời để phát triển lãnh đạo

Do công việc vẫn sử dụng chủ yếu là tiếng Việt nên phải mượn hệ thống và môi trường của Toastmasters (hiệp hội về giao tiếp hiệu quả và nói trước công chúng lớn nhất thế giới) để tập tành chia sẻ bằng tiếng Anh. Vì tiếng Anh chẳng qua là một công cụ thôi, và nó là kỹ năng nên quan trọng ở Practice. Cứ practice cho dù có nói sai đi nữa. Tạm quên grammar đi thì mới thực hành được. Ví dụ trong clip, trước rất nhiều người, mình vẫn quên và dùng từ “boring” trong khi đúng ra phải là “bored”. Mình có sao đâu! Quan trọng là phải dám nói, cứ quơ quào body language các kiểu cũng được miễn người ta hiểu được ý là bạn vượt qua chính mình rồi .

Clip là cắt ra từ một buổi chia sẻ ngắn của tôi trong Toastmasters! Lâu rồi giờ mới xem lại nên up!

Chúng tôi sáng lập ra các Chapter Toastmasters tại Việt Nam. Đăng ký theo dõi hoạt động và tham gia bằng cách comment “Yes” ở bên dưới.

 

>> Bài viết hay về Khởi nghiệp

>> Khóa học Khởi nghiệp Kinh doanh

>> Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *