Skip to content

Lứa học viên tiếp theo tại Hà Nội

Thêm một lứa học viên nữa tốt nghiệp tại Hà Nội. Tin tưởng rằng sứ mệnh của chúng tôi cứ sau mỗi lứa thế này lại càng trọn vẹn hơn.

Và cứ mỗi chút mỗi chút, khi các hạt giống được gieo và chăm cũng ngày càng nhiều hơn, giấc mơ của tôi qua hành trình chia sẻ cũng ngày càng trở thành hiện thực!

TGM HN1

TGM HN2

>> Bài viết hay về Khởi nghiệp

>> Khóa học Khởi nghiệp Kinh doanh

>> Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *