Skip to content

Lòng biết ơn

Hãy cám ơn những điều “bất như ý” trong cuộc sống của bạn, vì chúng giúp bạn hiểu rõ bản thân mình và người khác, từ đó biết điều chỉnh tâm thức và nếp sống sao cho hài hoà với vũ trụ.

Xem lại tấm hình chào bình minh Bagan (Myanmar) khi đứng trên một trong những ngọn tháp cao nhất ở đây, lấy năng lượng bắt đầu một ngày mới.

Chào ngày mới se se lạnh!

>> Bài viết hay về Khởi nghiệp

>> Khóa học Khởi nghiệp Kinh doanh

>> Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *