Skip to content

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập

Lễ kỷ niệm thành lập một trong ba nhà máy của Công ty may, chi nhánh dưới Bến Tre.

Niềm tin, lòng quyết tâm đã đến với ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ công nhân viên. Họ đang cháy và sẽ càng hết mình hơn vì sự phát triển chung. Đó là những con người tận tâm. Mong ước của tôi là những con người này cùng với người dân nơi đây sẽ càng phát triển hơn nữa.

Đạo của người quản trị là phải học hỏi không ngừng để tổ chức sản xuất cho hiệu quả, cho công bằng, để có cơ sở chăm lo tốt cho đời sống của công nhân viên. Còn đạo của người lao động là phải đặt cái tâm vào từng đường kim mũi chỉ, hiểu thu nhập của mình thực sự đến từ đâu và dốc lòng phụng sự hướng đến cái chung – Cái Tôi ở trong cái Ta.

Đầu năm nay tôi làm “công dân toàn cầu” khi chu du, học tập, làm việc ở 6 nước. Cuối năm tôi làm “công dân Việt Nam” khi liên tục di chuyển qua lại giữa miền Nam, miền Bắc, miền Trung, miền Tây, miền Cao Nguyên. Ngẫm lại thấy một chữ “Duyên” mà thôi!

MAY 1

MAY 2

MAY3

MAY4

MAY5

>> Bài viết hay về Khởi nghiệp

>> Khóa học Khởi nghiệp Kinh doanh

>> Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *