Skip to content

Lãnh đạo trực tiếp

Nguyên tắc cơ bản của thuật lãnh đạo là phải Trực tiếp – phải Thấy được & phải Sẵn sàng.

Những nhà lãnh đạo giỏi nhất biết tạo ra Văn hoá tạo thành tích cao.

Tình huống này không xẩy ra một cách ngẫu nhiên. Nó chỉ xẩy ra khi các CEO giỏi biết xắn tay áo lên, và đích thân giải quyết vấn đề. Những nhà lãnh đạo cỡ đó không “núp sau lưng nhân viên”. Hàng ngày, mọi người dễ dàng thấy họ cùng với khách hàng, nhà cung cấp, đối tác kinh doanh…

Điều đẩy đến thuật lãnh đạo như vậy là nhờ:
-Sự truyền đạt thông tin hiệu quả
-Sự cởi mở
-Sự sốt sắng cất lên tiếng nói thường xuyên & trung thực
-Đích thân mang “tin xấu” đến nhân viên. Cho nhân viên hiểu chuyện gì đang xẩy ra.

Đôi khi tổ chức chẳng cần một viễn cảnh mà cần hành động mau lẹ.

Một trong những cách tốt nhất để có được & thúc đẩy sự cam kết là truyền đi liên tục thông điệp Tại sao & Làm thế nào mà nhân viên thực hiện được cam kết thường xuyên.

Lãnh đạo giỏi biết thi hành. Sự thi hành (execution) chính là nghệ thuật hoàn thành công việc (Make things DONE).

Leader = Make things Happen + Make things Done.

#tmt_leadership

Nếu thấy giá trị, share không cần hỏi nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *