Skip to content

Làm giám khảo cùng NSND Hồng Vân

Lúc này đây trên VTV2, làm giám khảo cùng NSND Hồng Vân và chị Lê Việt Nga (phó vụ trưởng Bộ Công Thương) trong chương trình kiểu SV Sinh Viên: Sinh viên nhận diện hàng Việt Nam!

Xem online được trên vtv.vn! :- )

giam-khao 1 giam-khao 2 giam-khao 3 giam-khao 4 giam-khao 5 giam-khao 6

>> Bài viết hay về Khởi nghiệp

>> Khóa học Khởi nghiệp Kinh doanh

>> Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *