Skip to content

Kinh doanh có văn hoá và dịch Corona

Bản chất của Văn hoá Kinh doanh là lấy cái Lợi gắn liền với cái Đúng, cái Tốt, cái Đẹp (Chân, Thiện, Mỹ).
Vì vậy kinh doanh có văn hoá bao gồm Trí tuệ của nhà triết học, lòng dũng cảm của người lính, và tài năng của người làm kinh doanh.
Ta không thể lấy lý do vì tự do của nền kinh tế thị trường, để chống chế cho hành vi bán phá giá khẩu trang. Vì cho dù nền kinh tế tự do giữa cung và cầu, thì vẫn cần đó bàn tay điều tiết của chính phủ khi cần. Tất nhiên, sự điều tiết đó không thể quá đáng như chính phủ Liên Xô ngày nào. Một phần lý do mà Liên Xô sụp đổ là vì chính phủ đó muốn kiểm soát và điều tiết tất cả mọi hành vi giao dịch, mọi loại hàng hoá, đến từng cục xà bông cũng phải do nhà nước điều tiết (bao cấp). Trong một thị trường vận hành với lượng lưu thông hàng hoá khổng lồ như vậy dồn lại một chỗ, tập trung cho một nhà nước điều phối, sự quá tải, vỡ trận và sụp đổ chắc chắn sẽ xẩy ra.
Khi xu hướng chuyển từ “Centralize” (tập trung hoá) thành “De-centralize” (phi tập trung hoá), để trao quyền cho các bên trong “hệ thống” tham gia vận hành, lý tưởng nhất là vận hành như Tự nhiên/ Thiên nhiên. Trong Thiên nhiên, không có một “đầu não” nào chỉ huy tất cả mọi hoạt động. Trên thực tế nếu có đầu não như vậy thì chắc chắn sẽ vỡ trận với quy mô khủng khiếp của các hoạt động ngoài tự nhiên. Trong thiên nhiên, mỗi sinh vật, thực vật, động vật, và từng “bộ phận” của tự nhiên đều đóng vai trò như một bộ “cảm biến”, một “chỉ huy” vận hành hoà hợp với cái chung “toàn thể”. Tất cả như Một.
Tuy nhiên, trình độ tâm thức của nền văn minh loài người thực ra không đạt đến trạng thái đó. Người ta vì vô minh nên chưa hiểu được “Tất cả là Một”, và vận hành như Một. Nên vai trò của nhà nước trong việc kiểm soát và điều tiết khi cần, vẫn là cần thiết.
Vì vậy, không thể cho rằng tự do kinh tế thị trường là muốn làm gì thì làm, cho dù luật không cấm.
Bởi lẽ, khi những con người đồng loại của mình đang gặp nguy hiểm vì bệnh tật, bản thân mình lại tạo ra sự khan hiếm cho một loại hàng hoá có thể phần nào giúp ích cho đồng loại, đó Không phải là điều Đúng. Gián tiếp góp phần ngăn chặn cơ hội sống của người khác, đó Không phải là điều Tốt. Và kiếm tiền dựa trên nỗi đau của đồng bào, hay của nhân loại/ đồng loại, đó Không phải là chơi Đẹp.
Sự bắt đầu của Virus Corona chính là do sự vô minh của (một bộ phận) con người. Và sau đó cách con người hành xử với nhau càng góp phần thể hiện sự vô minh/ thiếu trí tuệ và thiếu thiện tâm với nhau.
Không Đúng, Không Tốt, Không Đẹp, mà vẫn Làm vì Lợi, vẫn bán khẩu trang giá cắt cổ, thì cái đó là Kinh doanh Vô Văn hoá. Hoặc nếu có văn hoá, thì đó không phải là văn hoá của Doanh nhân, mà là văn hoá của gian thương, hoặc con buôn.
Và con buôn thì chỉ xứng đáng được gọi là “con” với “thằng” mà thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *