Skip to content

Đại sứ khởi nghiệp tại Ban Mê Thuột

Thuỳ Trang là một trong những học viên trẻ nhất tôi từng đào tạo trực tiếp.

Sau chương trình đào tạo X-Startup của YUP (phiên bản mới), Trang có sự chuyển hoá rất lớn, bền vững từ bên trong, để với sự kế thừa từ chương trình Trang bắt đầu phát triển toàn diện không chỉ cái Tâm (Attitude – Mindset – Start with Why?) mà còn là cái Tài (Know-how, knowledge, competence, skillset, toolset) của người doanh nhân để dần vươn đến cái Tầm ở lứa tuổi của mình. Giờ đây Trang điều hành HELP chi nhánh BMT.

Tương lai Trang sẽ thành công hay không? Còn quá sớm để nói. Song Trang đã có dáng dấp của một thế hệ sẽ lãnh đạo BMT trong tương lai. Hôm ấy Trang tự tin chia sẻ câu chuyện của mình với 300 người. Và thật kỳ lạ là phải rất lâu sau khi đã có rất nhiều học viên (bây giờ tôi đi đến bất kỳ hiệp hội nào, tổ chức doanh nhân, cộng đồng, sự kiện nào cũng thấy thật nhiều học viên của mình, có khi họ còn giữ vai trò Leader, ban tổ chức… Bởi vì ở Việt Nam tôi thẳng thắn chia sẻ rằng chúng tôi là người đầu tiên làm về chuyện đào tạo khởi nghiệp, và từ khi tôi trực tiếp nắm lại YUP thì YUP còn phát triển chất lượng chương trình của mình lên cao, không ngừng cải tiến nên sự lan toả lại càng nhiều) thì lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy… một TMT của ngày xưa, ở bên trong Trang! Lần đầu tiên tôi được trải qua cái cảm giác được quan sát lại con người của mình ngày xưa, bên trong dáng dấp của người khác, mà còn là phiên bản nữ! :- )

Tôi nghĩ là BMT phải thay đổi thôi!

BMT1

BMT2

BMT3

BMT4

BMT5

BMT6

BMT7

BMT8

BMT9

>> Bài viết hay về Khởi nghiệp

>> Khóa học Khởi nghiệp Kinh doanh

>> Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *