Skip to content

Học từ đồng sáng lập FPT bà Trương Thị Thanh Thanh

JCI Training: Học về Phát triển bền vững từ người sáng lập FPT bà Trương Thị Thanh Thanh

https://www.youtube.com/watch?v=P59p-GyGaAg&feature=youtu.be

>> Bài viết hay về Khởi nghiệp

>> Khóa học Khởi nghiệp Kinh doanh

>> Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *