Skip to content

Hỗ trợ toàn phần học bổng khởi nghiệp cho người khuyết tật

Một trong những điều Quỹ Giấc mơ Đôi chân Thiên thần có thể hỗ trợ ngay-và-luôn chính là các suất học bổng 100% những chương trình đào tạo như thế này (nếu người khuyết tật đó có đam mê kinh doanh, hoặc quan tâm đến việc kinh doanh để tự tạo ra thu nhập cho chính mình, để mình không còn là gánh-nặng mà còn đóng góp ngược lại cho xã hội).

Quỹ tập trung vào hai nhóm đối tượng: người khuyết tật có đam mê kinh doanh và người khuyết tật có đam mê nghệ thuật. Quỹ sẽ dần có những giải pháp hỗ trợ từ chiều rộng đến chiều sâu cho nhóm đối tượng này.

Đây là một bạn khiếm thị đã được hỗ trợ học lớp tháng 1 vừa qua (tên của bạn ấy được che đi vì chúng tôi không bao giờ muốn và cũng không cần dùng hình ảnh người khuyết tật để PR, chúng tôi chỉ muốn thông báo là có một sự hỗ trợ thiết thực như vậy ở bên phía mình). Vì không nhìn thấy gì, nên để viết nên những dòng này đó cũng là một sự kiên nhẫn và thật tử tế từ phía bạn ấy.

Người khuyết tật sẽ được tài trợ 100% học phí, với một điều kiện duy nhất: có thái độ đúng đắn khi bước vào chương trình, thái độ đó là gì thì nó như nội dung được chia sẻ trong hình ảnh bên dưới.

Share không cần hỏi nếu nó giúp được cho mạng lưới Facebook của bạn, tag hoặc giới thiệu người khuyết tật nào bạn nghĩ là cần đến sự hỗ trợ này nhé!

#giacmodoichanthienthan

ho-tro

>> Bài viết hay về Khởi nghiệp

>> Khóa học Khởi nghiệp Kinh doanh

>> Khóa học Kích hoạt Năng lượng Thành công

>> Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *