Skip to content

Hành trình chia sẻ tại Hà Nội

Sáng nay có mặt ở Hà Nội giảng cho một tổ chức toàn cầu chuyên quản lý các nguồn vốn của Đức.

HN1

>> Bài viết hay về Khởi nghiệp

>> Khóa học Khởi nghiệp Kinh doanh

>> Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *