Skip to content

Halloween 2016

Với tinh thần sống hết mình, mỗi năm Halloween chúng tôi thường Cosplay. Năm nay tôi thể hiện thần thái của một nhân vật kinh điển.

Joker (phiên bản The Dark Knight) thời trẻ, phong cách TMT, no Photoshop!

haloween

>> Bài viết hay về Khởi nghiệp

>> Khóa học Khởi nghiệp Kinh doanh

>> Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *