Skip to content

Hai sáng kiến trên báo Tuổi Trẻ

Hai sáng kiến của chúng tôi xuất hiện hai lần trên trang bìa báo Tuổi Trẻ. Số đầu vào năm 2012 – Số tiếp theo mới đây năm 2017, kỷ niệm Hành Trình qua 5 năm. Điểm chung của hai sáng kiến này là:

-Áp dụng tinh thần khởi nghiệp, dấn thân, không sợ thất bại, khởi nghiệp là con đường để hoàn thiện bản thân.

-Tư duy hệ thống, vận dụng các nguồn lực có sẵn để tạo ra giá trị mới cho xã hội.

-Trao quyền (Empower) cho các cá nhân tham gia đóng góp để sự phát triển cá nhân song hành với sự phát triển của cộng đồng. Tập hợp đông đảo nguồn lực từ mọi cấp độ trong xã hội.

-Sử dụng Kỹ trị để vận hành dưới dạng dự án và sau đó là doanh nghiệp xã hội.

-Làm việc với một động lực trong sáng và kiên trì không gì lay chuyển, chắc chắn sẽ định nghĩa được thành công của chính mình và được cộng đồng thừa nhận!

#tmt

12

>> Bài viết hay về Khởi nghiệp

>> Khóa học Khởi nghiệp Kinh doanh

>> Khóa học Kích hoạt Năng lượng Thành công

>> Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *