Skip to content

Give up…

Nếu bạn bỏ cuộc (khác với thất bại) lần thứ 1,

Ok đó có thể là do “Không phù hợp”.

Nếu bạn bỏ cuộc lần thứ 2,

Ok đó có thể là vì “Lỗi của người khác”.

Nếu bạn bỏ cuộc lần thứ 3,

Ok có thể là bạn đã “Cố gắng hết sức nhưng không được”.

Nếu bạn bỏ cuộc lần thứ 4,

Ok có thể bạn đã “Kém may mắn”.

Nếu bạn bỏ cuộc lần thứ 5,

Ok có thể bạn cho rằng “Biết bỏ cuộc đúng lúc cũng là một thành công”

Nếu bạn bỏ cuộc lần thứ 6?

Xin chúc mừng, khi đó bạn đã rèn luyện thành thục một kỹ năng đến mức trở thành Master về Kỹ năng Bỏ cuộc rồi! J

Start-up nào cũng có gian khổ. Khó khăn là điều khó tránh. Làm Start-up cũng vậy, Sống trong cuộc đời cũng vậy, cần rèn luyện tính Kiên trì thì mới thành công, thành nhân được, bạn à : )

>> Bài viết hay về Khởi nghiệp

>> Khóa học Khởi nghiệp Kinh doanh

>> Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *