Skip to content

Giảng lớp CEO

Giảng lớp CEO cho các bạn từ khởi nghiệp đến có doanh thu khoảng 50-100 tỷ/ năm. Chia sẻ cùng các anh chị giảng viên doanh nhân khác mà mình kính trọng, được khen vậy là quá vui rồi :- )

 

l1

#hanhtrinhchiase

 

>> Bài viết hay về Khởi nghiệp

>> Khóa học Khởi nghiệp Kinh doanh

>> Khóa học Kích hoạt Năng lượng Thành công

>> Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *