Skip to content

Forbes Asia 30 Under 30 2016

Ta Minh Tuan Forbes 30 under 30 Asia

Show hàng nhẹ… Forbes Under 30 Asia Summit.

Cảm thấy có động lực để đi tiếp, và biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn. Em biết em nói câu vừa rồi hơi giống hoa hậu thi ứng xử nhưng mà… kệ mie nó, làm tới đi : )

13 14 15 16 17 18

>> Bài viết hay về Khởi nghiệp

>> Khóa học Khởi nghiệp Kinh doanh

>> Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *