Skip to content

[Diễn thuyết cho cộng đồng]

Chia sẻ với các bạn sinh viên lọt vào vòng chung kết “Say to Succeed 2016” – Cuộc thi Hùng biện do Trường ĐH Ngân Hàng tổ chức cho sinh viên TP.HCM.

Ngay sau phần diễn thuyết này là em xách nguyên bộ này và hành lý ra sân bay đi Đài Loan làm nhiệm vụ luôn!

4 3 2 1

>> Bài viết hay về Khởi nghiệp

>> Khóa học Khởi nghiệp Kinh doanh

>> Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *