Skip to content

Chiến tranh dạy con người điều gì?

Bài học này và bài học “đừng im lặng và dửng dưng trước cái xấu” không có gì mâu thuẫn với nhau!

Song bên trong nó ẩn chứa một câu trả lời lớn cho hoà bình. Câu trả lời đó hoá ra đã có từ 25 thế kỷ trước, trong các bài chia sẻ và phương pháp thực hành của một người chọn đi con đường trung đạo.

Các Yuppie khoá sau này sẽ hiểu sâu hơn một chút nội dung này nè.

… Chiến tranh đúng ra đã dạy cho con người nhiều bài học. Nhưng một trong những điều quan trọng nhất là: con người ghét chiến tranh, vì thế họ phản ứng lại với chiến tranh, và bằng cách đó họ lại mang thêm nhiều chiến tranh vào thế giới này…

chien-tranh

 

>> Bài viết hay về Khởi nghiệp

>> Khóa học Khởi nghiệp Kinh doanh

>> Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *