Skip to content

Cái gì không mua được bằng tiền

Bạn có biết trên đời này cảm xúc gì không mua được bằng tiền (và kể cả rất nhiều tiền) không?

#xstartup

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *