Skip to content

Bầu trời Inle

Bầu trời Myanmar, bầu trời hồ Inle

Và tôi yêu bầu trời xanh, không chỉ vì dưới bầu trời tôi luôn cảm thấy bình yên đến lạ, cũng như cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào của tự do. Mà còn vì bầu trời, là của chung. Trời xanh không phải của riêng ai.

Cho dù người giàu hay người nghèo, người hạnh phúc hay người đau khổ, cho dù có rất nhiều tầng lớp, giai cấp, và rất nhiều “thế giới” khác nhau trên mặt đất này, thì tất cả chúng ta, tất cả những “thế giới” đó đều chia sẻ cùng một bầu trời này, chỉ một bầu trời mà thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *