Skip to content

Thành công và… Có bầu

Success is like pregnancy. Everybody congratulates you but nobody knows how many times you got fucked to achieve it!

Tạm dịch:

Thành công cũng giống như… có thai vậy. Mọi người đều chúc mừng bạn nhưng chẳng ai biết để được như vậy bạn đã bị đời nó “phang” không biết bao nhiêu lần!

13332887_10205061507816619_1082671698615031492_n

>> Bài viết hay về Khởi nghiệp

>> Khóa học Khởi nghiệp Kinh doanh

>> Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *