Skip to content

5 hội viên vàng đầu tiên của BNI Vietnam

Facebook nhắc lại 5 năm trước: 5 Hội Viên Vàng đầu tiên của BNI Vietnam!

hoi-vien-bni

Lúc này tôi vừa thành công dưới cương vị chủ tịch lèo lái BNI Master. Trước khi tôi nhận nhiệm kỳ, việc đóng cửa chapter này đã được tính đến một cách nghiêm túc, trước mình có 3 chủ tịch đã fail và nhiệm kỳ của tôi giống như “last chance”. Tôi lại là người trẻ nhất của chapter vậy mà lại phải nhận trọng trách như “last hope”. Kết quả là nhờ hướng đi đúng, thực thi tốt và sự đồng lòng của tập thể mà BNI Master hồi sinh, không chỉ quay trở lại mà còn là một chapter mạnh! (Thời ấy cứ một cuộc họp giúp các hội viên kiếm thêm 1 tỷ doanh số trong một buổi sáng gặp nhau là mạnh).

Cống hiến cho cái chung dù việc công ty vẫn luôn không ít, “lao tâm” nhiều, nên trong hình lúc này hơi ốm. Dù cho đi tất cả những gì có thể nhưng chưa chắc bản thân mình lại nhận được những giá trị vật chất gì. Kể cả sau này, các hội viên mới của Master ngày hôm nay có khi cũng chẳng biết câu chuyện này. Nhưng thôi tôi luôn vui vì cuối cùng không phải là mình mang theo được cái gì mà là mình để lại được cái gì.

>> Bài viết hay về Khởi nghiệp

>> Khóa học Khởi nghiệp Kinh doanh

>> Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *