Skip to content

You Up Tour 2016 tiếp tục bùng cháy

Hành trình của YUP! Sinh viên (các chương trình của YUP dành cho sinh viên) với Campaign “You Up Tour 2016”.

Thật vui, tự hào và giá trị!

Cuối cùng thì ước mơ “Gần gũi với các bạn sinh viên hơn” của chúng tôi đã trở thành hiện thức. Love you all!

you-up 2 you-up 3 you-up 4 you-up 5 you-up

>> Bài viết hay về Khởi nghiệp

>> Khóa học Khởi nghiệp Kinh doanh

>> Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *