Skip to content

Hành trình chia sẻ đến Ban Mê Thuột

Chương trình diễn thuyết “Thành Công Không Giới Hạn” của YUP đã lan toả đến BMT với sự đồng hành tổ chức của HELP! Buôn Mê Thuột. Hẹn gặp bạn chiều nay!

Update: Vừa xuống sân bay BMT đã có hai học trò ra “hộ tống”, ngầu chưa! Cuộc hành trình lan toả đến BMT là nhờ các bạn ấy mời mình về. Học viên của YUP khắp mọi miền nên Hành trình vì vậy cũng trở nên thú vị hơn! : )

Bạn muốn hành trình này sẽ lan toả tiếp đến miền đất nào?

BMT12

BMT13

BMT14

>> Bài viết hay về Khởi nghiệp

>> Khóa học Khởi nghiệp Kinh doanh

>> Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *