Mai Loan

Học hỏi từ quá khứ, sống trong hiện tại, và hướng đến tương lai!

1. Hiểu thế giới Trước khi làm lãnh đạo, phải học hỏi về thế giới mới lạ này. Nếu không làm chủ được môi trường đầy biến động này thì sẽ bị môi trường đó cuốn đi. 2. Hiểu bản thân Mỗi người chỉ là một nửa chưa hoàn thiện, nửa còn lại chính là …

Học hỏi từ quá khứ, sống trong hiện tại, và hướng đến tương lai! Read More »